Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, iż dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz strony internetowej są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych jest Galia s.c. Agnieszka i Andrzej Jasiukiewicz Ceramika Użytkowa, Łaziska 45, 59-700 Bolesławiec, NIP: 6121678767.

Jak skontaktować się z administratorem danych?

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z administratorem danych poprzez adres e-mail: galia.ceramika@gmail.com

Do czego użyjemy Twoich danych?

Twoje dane mogą być użyte w ramach:

– przedstawienia ofert w odpowiedzi na zapytanie,

– realizacji sprzedaży towarów.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

Spółka nie będzie przechowywała dane osobowe dłużej niż to konieczne.

Jakie są Twoje uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz usunięcia, o ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.