• kiermasz onz ceramika galia

    Charytatywny kiermasz w Wiedniu przy ONZ

    Od wielu lat co roku w Wiedniu odbywa się charytatywnym kiermaszu organizowanym przez UNWG, czyli United Nations Women’s Guild. Jest to stowarzyszenie kobiet powstałe przy Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ, które zajmuje się charytatywną pomocą dla potrzebujących dzieci na całym świecie.…